Kategoria: Fit-out, Biura
Przeczytasz w 7 min

Terminologia dotycząca nieruchomości komercyjnych może być często intrygująca, zwłaszcza jeśli po raz pierwszy stawiasz nieśmiałe kroki w kierunku wynajęcia powierzchni biurowej. Skomplikowany żargon i pojęcia występujące głównie w języku angielskim, mogą wydawać się niezrozumiałe, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie przydatny słowniczek pojęć, z którymi możesz zetknąć się podczas rozmów z właścicielami budynków lub specjalistami ds. nieruchomości, zawierający podstawowe terminy ułożone alfabetycznie.

Add-on factor – jest to współczynnik powierzchni wspólnych budynku oraz piętra, z których korzystają jego najemcy. Takimi powierzchniami może być np. recepcja budynkowa, hole windowe, toalety, a nawet kuchnia do współdzielenia z innymi najemcami na piętrze.

AML – Anti-Money Laundering – jest to zbiór określonych czynności, postępowań i regulacji, stworzonych w celu zapobiegania działaniom przestępczym związanym z praniem pieniędzy. Regulowane przez dyrektywy Unii Europejskiej. W Polsce podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Asking rent – początkowa kwota czynszu za metr kwadratowy powierzchni komercyjnej, którą ustala właściciel. Zazwyczaj podlega negocjacji.

Bank guarantee – Gwarancja bankowa – jest to pisemne zobowiązanie gwaranta, czyli banku, do zapłacenia określonej sumy pieniężnej na konto wynajmującego, jeżeli dłużnik, czyli najemca, nie wywiąże się z oznaczonego świadczenia na rzecz wynajmującego. Treść gwarancji określa rodzaj i zakres zobowiązania oraz warunki, w których ma nastąpić wypłata z gwarancji.

Base rent czynsz bazowy, czyli wyjściowa stawka za powierzchnię, bez uwzględniania zachęt finansowych.

BMS – Building Management System – zautomatyzowany system scalający i kontrolujący  systemy budynkowe np. kontrola dostępu, klimatyzacja czy oświetlenie, monitorujący również zużycie wody, energii elektrycznej i innych.

Break option clause – spotykany w umowach najmu zapis, jako opcja związana z rozwiązaniem umowy przed upłynięciem terminu głównego np. umowa 5-letnia z możliwością rozwiązania umowy (break option) po 3 latach.

BOMA – jest to norma stosowana do wymiarowania powierzchni użytkowej budynku biurowego.

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) –  system certyfikowania ekologicznego budynku (m.in mieszkalnego, biurowego lub retail), który ocenia jego wpływ na środowisko naturalne.

Certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – system certyfikowania ekologicznego budynku (m.in mieszkalnego, biurowego), który ocenia jego wpływ na wydajność energetyczną, eksploatację i przyczynia się do poprawy komfortu użytkowników.

Certyfikat WELL (Well Building Standard) –  system certyfikowania ekologicznego budynku (m.in mieszkalnego, biurowego), który obejmuje obszary związane z dostępem do światła naturalnego, jakością powietrza, ergonomią stanowisk pracy i innych, które wpływają na zdrowie i komfort użytkowników.

CAPEX – Capital Expenditure koszty związane z prowadzeniem projektu, np. wykończeniem nowej powierzchni biurowej przez najemcę lub modernizację budynku komercyjnego przez wynajmującego.

Cash contribution – kontrybucja finansowa – jest to rodzaj zachęty finansowej przewidziany przez właściciela budynku dla przyszłego najemcy przy umowie długoletniej. Jest to budżet w całości przeznaczony na dostosowanie powierzchni najmu.

Cash flow – NPV, czyli Net Present Value, przepływ pieniądza w skali kontraktu.

CCTV – Closed-Circuit Television – system nadzoru wideo.

Cowork – inaczej powierzchnia coworkingowa, na której mogą pracować zdalnie lub fizycznie firmy, współdzieląc powierzchnie wspólne takie jak kuchnia, toalety, sale konferencyjne.

Deposit – kaucja – oznacza kwotę, którą najemca przekazuje wynajmującemu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wynajmującego wynikających z umowy najmu.

Effective rent – czynsz efektywny –  będzie to stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy wynajętej powierzchni jaką najemca zapłaci w całym okresie trwania umowy uwzględniająca wszystkie zachęty finansowe udzielone przez wynajmującego.

ESG – Environmental (środowisko), Social (społeczeństwo), Governance (ład korporacyjny) – zestaw kryteriów określający zrównoważony rozwój i odpowiedzialną działalność firmy w zakresie ww. obszarów.

Fit- out – kompleksowa aranżacja powierzchni biurowej od analizy potrzeb firmy, przygotowania koncepcji aranżacji powierzchni, koordynacji procesu budowlanego i wykończeniowego, nadzoru nad przebiegiem budowy, harmonogramem prac i kosztorysem aż po odbiór gotowej do wprowadzenia się powierzchni. W naszej firmie działają specjaliści z Działu Fit-out – kliknij więcej aby zobaczyć.

Fit-out contribution– budżet na wykończenie powierzchni biurowej; rodzaj zachęty finansowej przewidzianej przez właściciela na aranżację wynajętej powierzchni biurowej, zazwyczaj wyrażonej w EUR na mkw.

Fiscal year– rok podatkowy; okres rozliczeniowy za który należy sporządzić sprawozdanie finansowe oraz opłacić podatki.

GLA– gross leasable area; powierzchnia brutto – powierzchnia biurowa do której doliczony jest procentowy udział współdzielonych i ogólnodostęþnych części biurowca. Na jej podstawie wyliczane są miesięczne koszty wynajmu.

Hot desk – gorące biurko; system organizacji powierzchni biurowej, w którym pracownicy będący od czasu do czasu w biurze, mogą korzystać z dostępnych biurek. Takie stanowisko pracy jest wyposażone w niezbędne akcesoria biurowe (biurko, krzesło biurowe).

HVAC – heating, ventilation, air-conditioning,; instalacje grzewcze, wentylujące i chłodzące rozprowadzone po powierzchni najmu.

Indexation – waloryzacja – coroczna podwyżka czynszu najemcy, mająca na celu utrzymanie dochodu wynajmującego na stałym poziomie. Taki zabieg oparty jest o określone wskaźniki sprecyzowane w umowie najmu np. inflacja lub wskaźnik GUS.

Landlord – wynajmujący; właściciel budynku biurowego.

Landlord Representation – L-Rep; reprezentacja wynajmującego w procesie komercjalizacji budynku biurowego. Sprawdź więcej na naszej stronie.

Lease agreement – umowa najmu; wiążący prawnie dokument zawierany pomiędzy wynajmującym, a najemcą, regulujący warunki najmu powierzchni biurowej.

Legal support – doradztwo prawne w zakresie obrotu nieruchomościami komercyjnymi. Proces weryfikacji nieruchomości pod kątem prawnym BNM Real Estate oferuje swoim klientom  – sprawdź.

LoI– Letter of Intent- list intencyjny; przedwstępna deklaracja najemcy i wynajmującego o woli zawarcia umowy najmu, która stanowi formę rezerwacji powierzchni biurowej na czas negocjacji ostatecznych warunków umowy najmu.

Long list – długa lista; obszerny przegląd inwestycji zawierający najistotniejsze informacje o budynkach dla przyszłego najemcy.

Minimal rental period – minimalny okres najmu; najkrótszy okres na jaki wynajmujący zgadza się podpisać umowę najmu powierzchni biurowej.

NLA – net leasable area; powierzchnia netto – powierzchnia biurowa na wyłączny użytek najemcy.

OPEX – Operating Expenditure – wydatki, które są ponoszone przez wynajmującego lub najemcę w czasie korzystania z obiektu, czyli jego eksploatacji.

PM – Project Manager; jest to osoba wielozadaniowa, odpowiedzialna za wszystkie etapy realizacji projektu fit-out. Do jego obowiązków należy m.in. kierowanie projektem i zespołem, przydzielanie zadań, tworzenie dokumentacji projektowej, kontrola budżetu czy sporządzanie raportów.

Proposal – oferta; dedykowana propozycja najmu powierzchni biurowej, uwzględniająca wyjściowe warunki najmu.

Property Particulars – szczegóły o nieruchomości; zestaw aktualnych informacji o dostępnych powierzchniach biurowych w określonym biurowcu, zawierający pakiet informacji takich jak: wysokość czynszu, koszty eksploatacyjne, dostępne miejsca postojowe, udogodnienia zastosowane w inwestycji np. ładowarki do samochodów elektrycznych.

Real estate advisor, Broker – Agent nieruchomości, doradca to specjalista w branży nieruchomości, który zajmuje się doradztwem strategicznym firmom, poszukiwaniem nieruchomości, czy wsparciem w procesach najmu i sprzedaży. To również dobry negocjator, koordynator i partner.

Rent-free periods wakacje czynszowe; rodzaj rabatu czynszowego przysługującego najemcy w okresie najmu. Jest to forma zachęty finansowej przewidziana przez właściciela.

RFP – request for proposal – jest to zapytanie ofertowe mające na celu porównanie warunków, cen czy usług.

Service charge – Koszty eksploatacyjne –  są to faktyczne lub zaliczkowe koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku biurowego np. konserwacja wind, podatki, utrzymanie terenów zielonych, ubezpieczenia, ochrona obiektu i inne.

Shell & Core – stan surowy zamknięty biurowca.

Short list – krótka lista; wyselekcjonowane przez najemcę budynki biurowe i lokale, z których zostanie wybrane jedno docelowe biuro.

Space plan – układ funkcjonalny powierzchni biurowej, który przedstawia ilość i rozmieszczenie stanowisk pracy, jak również aranżację wszystkich pomieszczeń zgodnie z oczekiwaniami przyszłego najemcy.

Standard budynku (Klasa A, B, C) – ocena jakości budynku biurowego pod względem wieku, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych, udogodnień dla najemców, lokalizacji, dostępu do komunikacji miejskiej etc.
Klasa A to najwyższy standard wykończenia i najnowocześniejsze rozwiązania w prestiżowej, biznesowej lokalizacji miasta. Takie budynki otrzymują certyfikaty np. BREEAM, LEED.
Klasa B to kilkuletnie budynki często po modernizacji, które względnie odbiegają od klasy A.
Klasa C to najniższy standard, wieloletnie budynki, które nie oferują nowoczesnych rozwiązań.
Tenant – najemca; firma lub osoba fizyczna, która płaci wynajmującemu czynsz za wynajmowaną powierzchnię biurową.

Tenant Representation– T- Rep; reprezentacja najemcy przez doświadczonego specjalistę w procesie najmu powierzchni biurowej. Sprawdź więcej na naszej stronie.

Viewing – spotkanie w budynku biurowym, którego celem jest obejrzenie dostępnej, zaoferowanej przez wynajmującego, powierzchni biurowej.

Virtual office – Biuro wirtualne to usługa polegająca na zewnętrznej obsłudze biurowej bez konieczności fizycznego najmu biura oraz przebywania w określonym miejscu. Biura wirtualne oferują m.in. prestiżowe adresy do rejestracji firm, odbieranie i wysyłanie korespondencji.

Wyróżnione wpisy

Sprawdź, w czym jeszcze możemy pomóc

01
Fit-out
Organizujemy niezależne przetargi na budowę lub remont powierzchni komercyjnej, zarządzamy projektami budowlanymi (project management). Współpracujemy z architektami wnętrz i dostawcami mebli dla biznesu.
02
Legal
Organizujemy niezależne przetargi na budowę lub remont powierzchni komercyjnej, zarządzamy projektami budowlanymi (project management). Współpracujemy z architektami wnętrz i dostawcami mebli dla biznesu.

Działamy na wielu płaszczyznach

01
Fit-out
Organizujemy niezależne przetargi na budowę lub remont powierzchni komercyjnej, zarządzamy projektami budowlanymi (project management). Współpracujemy z architektami wnętrz i dostawcami mebli dla biznesu.
02
Legal
Wsparcie doświadczonego prawnika, który na co dzień obsługuje firmy na rynku nieruchomości komercyjnych, w języku polskim i angielskim. Jeśli będziesz negocjować umowę najmu lub sprzedaży, skontaktuj się z nami.
03
Reprezentacja
Najemcy
Bezpieczny proces najmu powierzchni biurowej dla firm, prowadzony przez doświadczonych, niezależnych specjalistów. Biura na wynajem z całego rynku dostępne w jednym miejscu, porównaj i umów się na prezentacje.
04
Reprezentacja
Wynajmującego
Usługa komercjalizacji powierzchni dla właścicieli budynków biurowych. Jeśli posiadasz pustostany i potrzebujesz najemców, zapytaj o nasze wsparcie. Dodatkowo możemy wdrożyć elastyczny moduł coworkingowy.
05
Capital
Markets
Zapełnione budynki biurowe na sprzedaż ze stopą zwrotu oraz projekty oportunistyczne, do przebudowy lub rozbudowy. Działki inwestycyjne z przeznaczeniem komercyjnym pod biura, handel i PRS - public rented sector.
06
Retail
Najem i zakup lokali handlowo-usługowych prowadzony przez doradców wyspecjalizowanych w tym sektorze. Doskonale rozumiemy specyfikę branż naszych klientów oraz wymogi techniczne, jakie muszą spełnić nieruchomości.
Skontaktuj się,
 chętnie pomożemy
Cześć, jestem Fatima! Zadzwoń do mnie lub napisz, a odpowiem niezwłocznie:
[email protected] +48 22 299 17 27
Twoja wiadomość

    * Pola obowiązkowe
    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Obowiązuje polityka prywatności i warunki korzystania z usługi.
    Wiadomość wysłana
    Dziękujemy!
    Potrzebujesz wsparcia? Jesteśmy do Twojej dyspozycji